< 2018

týdny
01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
27 28
29 30
31 32
33 34
35 36
37 38
39 40
41 42
43 44
45 46
47 48
49 50
51 52
Týdenní šifra

obtížnost: velmi lehká

šifra byla dekódována: 0x

dekódováno správně: 0x

dekódováno špatně: 0x

úspěšnost dekódování: -%

odkryté nápovědy (1.,2.,3.):
0x, 0x, 0x
přejít k luštění dnešní šifry
Nejvýkonnější agenti od 06.10.2018 (10 dnů)
* náš tým DeKoduj.CZ čítá celkem 1011 agentů

- reklamní sloupek -