Zásady ochrany osobních údajů

ke dni 23.5.2018

OSVČ Roman Pravda, IČO: 06156941, se sídlem J.Opletala 181, 738 01 Frýdek-Místek, provozovatel webových stránek http://www.dekoduj.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro mne prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnuji proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“) bych Vás chtěl informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďuji a jakým způsobem je dále používám, navštívíte-li mé webové stránky nebo využijete-li mých on-line služeb.

I. Osobní údaje a jejich zpracování

Při registraci účtu na webu www.dekoduj.cz vyžaduji tyto osobní údaje: e-mailovou adresu, heslo.

- E-mailová adresa slouží pouze k identifikaci uživatele a komunikaci ze strany provozovatele (zasílání informací týkajících se účtu). E-mailová adresa není nikde zveřejněna a není nikdy poskytnuta třetí straně.
- Heslo slouží k identifikaci uživatele. Heslo není uloženo v čitelné podobě a nelze se nijak dostat k jeho nezašifrované podobě.

Další údaje (jméno/přezdívka, profilové foto, pohlaví, veřejný popis/veřejná poznámka) nejsou povinné.

- Jméno/přezdívka - pokud uživatel vyplní tento údaj, bude jméno/přezdívka zveřejněna na jeho profilové stránce včetně url adresy (např.: http://www.dekoduj.cz/profil/1/admin) a ve statistikách
- Profilové foto - pokud uživatel vyplní tento údaj, bude profilové foto zveřejněno na jeho profilové stránce a ve statistikách
- Pohlaví - pokud uživatel vyplní tento údaj, bude pohlaví zveřejněno na jeho profilové stránce
- Veřejný popis/veřejná poznámka - pokud uživatel vyplní tento údaj, bude veřejný popis/veřejná poznámka zveřejněna na jeho profilové stránce

II. Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

Pokud zpracovávám Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.

V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádím v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abych odstranil takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat blokaci osobních údajů, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Máte taktéž právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány a dojde tak ke zrušení Vaší registrace a zrušení možnosti přihlášení ke službě. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro účel sledovaný jejich uložením nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

Kontakt

V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad mne neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy info@dekoduj.cz