< 2018 >

týdny
01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
27 28
29 30
31 32
33 34
35 36
37 38
přijatá šifra z týdne
8.2018 /41.2%


obtížnost:
velmi lehká    lehká    střední    těžká    velmi těžká

Máme potvrzenou informaci, že u ústí řeky do moře dojde k předání velikého množství ilegálního zboží. Informaci jsme obdrželi rozdělenou na dvě části. Zbývá nám rozluštit jméno oné řeky. 3332221121214335321311234233131212312334 111121123113 421111412233133223122121312332131231 1211131222132314331511212123323143324233 31135111411211142115 12112233321342311121212313322312


||||  |||  ||    
++++       ++++  
--         ---   

||||  |||||  ||  
++++         ++++
--           --  

moje dekódovaná zpráva:
pro odeslání
dekódované
zprávy
musíte být
přihlášen
ODESLÁNO
ověření až následující týden
NÁPOVĚDA
nápověda k šifře je dostupná pouze přihlášeným uživatelům
- reklamní sloupek -