2017
< srpen >
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
přijatá šifra ze dne
8.8.2017 /48.5%


obtížnost:
velmi lehká    lehká    střední    těžká    velmi těžká

SPYGAME - den 2/15 - V USA probíhá hra nejlepších agentů, kteří hledají v terénu šifry. Ty jsou ukryty na nejrůznějších místech, ideálně těžko přístupných. Samotné šifry nejsou nijak záludné a hlavním úkolem agenta v terénu je šifru najít, získat a odeslat na své středisko. Obsah šifry vždy tvoří zašifrované písmeno v mřížce 7x7, které je nějak spojeno s místem nálezu.

Limuzína GAZ 21 ruského velvyslance parkující na území ruské ambasády ukrývala v kufru následující lísteček.


+-------+
|AB**CDE|
|F*GH*IJ|
|K*LM*NO|
|PQ**RST|
|U*WX*YZ|
|1*23*45|
|67**890|
+-------+

moje dekódovaná zpráva:
pro odeslání
dekódované
zprávy
musíte být
přihlášen
ODESLÁNO
ověření až následující týden
NÁPOVĚDA
nápověda k šifře je dostupná pouze přihlášeným uživatelům
- reklamní sloupek -